Notuleerservice De Griffel

Notuleerservice De Griffel biedt u kwalitatief goede verslagen, tijdige aanlevering, besparing op ondersteunende formatie en vervanging bij afwezigheid van een vaste notulist.

We verzorgen verslaglegging op het gebied van raads- en commissievergaderingen, maar ook van bijvoorbeeld vergaderingen van de ondernemingsraad. Daarnaast behoren verslagen van hoorzittingen en inspraakavonden tot de mogelijkheden.

Deze verslagen kunnen zowel in het Nederlands als in het Fries óf in het Nederlands én Fries – afhankelijk van de spreektaal van de woordvoerder – worden aangeleverd. Ook vertalen wij oorspronkelijk Nederlandstalige teksten in het Fries en andersom.