Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de gekozen verslagvorm en uiteraard de duur van de vergadering. Vergaderuren zijn inclusief schorsingen en pauzes.

Het aantal vergaderuren wordt op een half uur naar boven afgerond. Het maakt geen verschil of de vergadering overdag of op avond plaatsvindt.

Wordt er op zaterdag of zondag vergaderd dan vindt er op de vergaderuren een toeslag plaats van 50, respectievelijk 100%. Indien het verslag binnen 48 uur moet worden aangeleverd wordt het tarief verdubbeld.

Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht van de woonplaats van de notulist tot de plaats van de vergadering en terug. Tevens worden, voorzover van toepassing, de gemaakte parkeerkosten gedeclareerd.

Afhankelijk van de verslagvorm worden de vergoedingen als volgt berekend:

verslagvorm voorbereiding vergaderfactor uitwerkingsfactor
besluitenlijst 1 uur 1 1
samenvattend 1 uur 1 2
uitgebreid 1 uur 1 3

Kosten vertalingen

Per tekstpagina A4 wordt 1 uur in rekening gebracht. Dat is tevens het minimumtarief. Bij spoedopdrachten (aanlevering binnen 48 uur) wordt het tarief verdubbeld.

Op aanvraag sturen wij u een offerte op maat.