Over ons

Notuleerservice De Griffel is op 1 juni 2004 opgericht door een aantal vennoten met een ambtelijke achtergrond in dienst van enkele middelgrote gemeenten in Fryslân.

Onze diensten worden geleverd door medewerkers die én ervaring hebben met notuleren én werkervaring hebben bij de gemeentelijke of provinciale overheid, het onderwijs, de zorg en andere vakgebieden. Uiteraard geldt voor de notulist dezelfde geheimhoudingsplicht als voor de andere aanwezigen tijdens een besloten bijeenkomst.

In onze jarenlange werkpraktijk hebben wij veel ervaring opgedaan met politieke besluitvormingsprocedures, de voorbereiding en de verslaglegging daarvan.

Met De Griffel willen we deze ervaring ten dienste stellen van gemeentelijke en andere instanties in de non-profit sector, zoals regionale zorginstellingen, onderwijscentra, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Inmiddels hebben ook commerciële bedrijven onze dienstverlening ontdekt.