Werkwijze

De notulist ontvangt van tevoren een set vergaderstukken om zich op de vergadering te kunnen voorbereiden.

Na de verslaglegging wordt het verslag geleverd in uw huisstijl en in de vorm die u wenst. Dat kan zijn:

  • een besluitenlijst (er wordt per agendapunt alleen weergegeven wat er is besloten),
  • een beknopt verslag (naast het besluit worden tevens de belangrijkste overwegingen en de stemverhoudingen weergegeven),
  • een samenvattend verslag (hierin zijn ook partijen, sprekers en standpunten herkenbaar en wordt een samenvatting van het besprokene weergegeven) of
  • een bijna woordelijke weergave (de spreektaal wordt hierbij omgezet in schrijftaal met een zo nauwkeurig mogelijke weergave van hetgeen is gezegd).

Voordat een verslag aan de opdrachtgever wordt toegezonden vindt er eerst nog een toetsing plaats door een geroutineerde corrector. Levering vindt plaats binnen een vooraf afgesproken termijn.

Bij vertalingen wordt door u digitaal of schriftelijk de te vertalen tekst aangeleverd, waarna wij binnen de afgesproken tijd een vertaling toezenden. Een volledige werkinstructie maakt deel uit van ons informatiepakket dat op verzoek wordt toegezonden.